Tag: กติกามวย

กฎกติกามวย ที่ควรรู้ก่อนเล่น

กฎกติกามวย ที่ควรรู้ก่อนเล่น กีฬามวย จะมีการแข่งขัน 3 ยก ยกละ 2 นาทีโดยพักระหว่างยก 1 นาที การหยุดการแข่งขันเพื่อตัดคะแนน เตือน จัดเครื่องแต่งกายหรืออุปกรณ์ของผู้แข่งขันให้เรียบร้อยหรือเหตุอื่นๆ ไม่นับรวมอยู่ใน 2 นาทีดังกล่าว การพักระหว่างยกต้องให้ได้ 1 นาทีเต็ม

Continue readingกฎกติกามวย ที่ควรรู้ก่อนเล่น